Zdravstveni domovi – Podravje

Podravska regija

LENART
MAISTROVA ULICA 22 
2230 LENART V SLOVENSKIH GORIC 
Tel.: 02 729 18 11 
Fax: 02 729 18 65 
Internetna stran: www.zd-lenart.si

MARIBOR – ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
ULICA TALCEV 9 
2000 MARIBOR 
Tel.: 02 228 62 00 
Fax: 02 22 86 585 
Internetna stran: www.zd-mb.si
E-mail: info@zd-mb.si 

ORMOŽ 
ULICA DR. HROVATA 4 
2270 ORMOŽ 
Tel.: 02 741 09 00 
Fax: 02 741 09 99 
Internetna stran: www.zd-ormoz.si
E-mail: uprava@zd-ormoz.si

PTUJ 
POTRČEVA CESTA 19 A 
2250 PTUJ 
Tel.: 02 787 15 00 
Fax: 02 787 16 01 
Internetna stran: www.zd-ptuj.si
E-mail: tajnistvo@zd-ptuj.si

SLOVENSKA BISTRICA 
PARTIZANSKA ULICA 30 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
Tel.: 02 843 27 00 
Fax: 02 818 19 03 
Internetna stran: www.zd-sb.si
E-mail: zd-sl.bistrica@siol.net