Celje bo bogatejše za 420.000 evrov težko investicijo

Tako kot v številnih slovenskih mestih tudi v Celju stremijo k zmanjšanju prometa, ki onesnažuje okolje. Tako pripravljajo projekt imenovan »CTN P+R Ulica XIV. divizije«, čigar vrednost znaša 420.000 evrov. S projektom želijo urediti vozlišče P + R (park & ride) pri celjski železniški postaji, glavni namen pa je, da bi več ljudi, ki se … Preberite več

Zdravju nevarno zemljino izpred celjskih vrtcev bodo odvažali v kamnolom pri Polzeli!

V sredo 23. oktobra se je v celjskih vrtcih pričela sanacija okolice zaradi zdravju škodljivih snovi, ki so v tleh. Tako bodo zemljino iz vrtca Mavrica v Celju odvažali v kamnolom Sv. Andraž nad Polzelo. Zemljino, ki predstavlja nenevaren odpadek, bo odvažal izbran izvajalec sanacijskih del podjetje Inkaing d. o. o. iz Ljubljane. Zemljina se … Preberite več